Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Giá đỡ quần áo trả

1, rửa tay, hoặc quy trình xoá sạch để loại bỏ tĩnh điện đầu tiên đặt các bức tường! Và cố gắng không để mặc quần áo sợi hóa học.

2, để tránh điện tấn công, có thể sử dụng một thành phần kim loại nhỏ (ví dụ như phím), chẳng hạn như bông vải đầu tiên chạm vào cửa, tay nắm cửa, vòi nước, ghế, giường thanh để loại bỏ tĩnh điện, chẳng hạn như bàn tay liên lạc một lần nữa.

3, mặc đồ lót cotton.

4, tắm, thường xuyên thay quần áo, có thể có hiệu quả loại bỏ sự tích tụ trên bề mặt cơ thể của tĩnh điện.