Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Giá đỡ điện cực làm quần áo

Điện cực docking tăng trưởng khoảng 1250 mm, hay như vậy trước tiên, lần đầu tiên một đầu sẽ là hàn thép không gỉ dây uốn tốt cái móc hook. Sau đó trên một tấm phẳng bức tranh treo phong cách bạn muốn, trong treo hình ảnh của bạn trên mỗi góc hàn trong khoảng 8 mm đường kính vòng thép. Đặt dây thép không gỉ trên mẫu, theo mẫu trong mỗi góc hàn với hơi sưởi ấm và cong thành phong cách. Vì vậy, bạn có thể giữ cho phong cách của mỗi móc áo là về cơ bản giống nhau.