Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Nhận được các rack quần áo

Mười một tập hợp các móc áo với đàn hồi để chứa cả hai đầu, nó là tốt hơn để có, và sử dụng nó mỗi khi bạn chọn hoặc chọn. Tôi thấy các siêu thị là như vậy. Nếu không phải là để đặt, cũng có thể đặt thêm móc như phía trên nói cố định sau khi một chiếc áo khoác. , cả hai để giữ quần áo là tốt, vẫn còn có thể đặt phần còn lại của lí rack của quần áo.