Trang chủ > Triển lãm > Nội dung

Các loại giá đỡ quần áo

Các loại kệ quần áo

1, quần áo bằng kim loại răng;

2, quần áo bằng gỗ kệ;

3, cũng như sự kết hợp của quần áo cơ bản rack.