Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Tắt tiếng hại

Jan 17, 2017

Tắt tiếng hại cơ thể bằng nhựa tổng hợp, xinh đẹp, cuốn tiểu thuyết, thầu dầu được áp dụng để giảm trọng lượng của xe. Tắt tiếng độc đáo, truyền công nghệ thiết kế làm cho các dòng xe đẩy đi im lặng, nhanh chóng. Sử dụng rộng rãi trong nhà máy, tòa nhà văn phòng, thư viện, khách sạn, phục vụ, hậu cần, vận chuyển và xử lý các ngành công nghiệp vật liệu khác.