Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Nhu cầu của các giỏ hàng

Jan 17, 2017

Giỏ hàng theo các yêu cầu khác nhau của việc sử dụng, có các thông số kỹ thuật khác nhau (chẳng hạn như một đĩa đơn, đôi, bàn tay, bàn tay sử dụng, vv), cần phải lựa chọn theo tải trọng đối tượng và kích thước làm cho sự lựa chọn hợp lý.