Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Các tài liệu của giỏ hàng

Jan 17, 2017

Giỏ hàng theo môi trường sử dụng khác nhau, có nhiều chất liệu: thép không gỉ, thép, nhựa, nhôm, vv. Giỏ hàng thép không gỉ được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm, y tế, hóa chất và các ngành công nghiệp, xe đẩy thép được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp, kho bãi, ngành công nghiệp điện tử, nhựa và nhôm xe vì vật chất của nó là chất lượng ánh sáng, dễ dàng mang theo, thường được dùng trong các kho nhỏ, các cửa hàng, Trung tâm mua sắm và ngành công nghiệp khác.