Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Cấu trúc của hại câm

Cấu trúc của hại tắt, có những điều sau đây một vài khía cạnh:

1, các tấm tắt hại cho vật liệu nhựa đặc biệt hoặc lạnh cán thép tấm, vững chắc và bền vững.

2 bổ sung-trượt cao su đầu, tấm nhựa, thép tấm trên bề mặt không trơn trượt cao su mat.

3, tắt hại castor, sử dụng nhựa cao hiệu suất, hiệu quả làm giảm tiếng ồn và động lực.

4, và xử lý mạ chrome là bền và sáng sủa sạch sẽ, sáng sủa.

6, có thể chơi tay, có thể tiết kiệm không gian.

Xe đẩy Feida, nhựa xe đẩy, xe phẳng, mute, xe đẩy, xe đẩy, xe phẳng, gấp xe, bánh xe, vòng công nghiệp